Moduly vzdáleného odpočtu jsou moderními prvky chytrých obcí

Jak se to říká v jedné pohádce? Chytrost je můj obor. Právě to by si mohly vzít za své firmy, které zařizují komfortní ovládání celých obcí. Co to znamená? Že poskytnou kompletní osvětlení, bezpečnostní systémy, nainstalují moduly vzdálených odpočtů měřidel spotřeby, takže vy nemusíte nikam chodit a něco složitě ovládat. Právě takové obce se označují za chytré.

Modul vzdáleného odpočtu elektroměrů

Jde o moderní výdobytky doby. Když máme chytré telefony, proč bychom neměli chytré obce? Dnes se dá vše řídit i kontrolovat na dálku. Mezi takové systémy patří i zmíněné moduly vzdáleného odpočtu, s nimiž ovládáme provoz obecních i soukromých subjektů. Ona měřidla se pak týkají spotřeby elektřiny, vody i plynu. Jako to funguje v praxi? Všechny tyto energie prakticky vždy odebíráme od nějaké firmy, takže je zapotřebí nainstalovat měřidlo, které spočítá spotřebu. Bez pravidelné, většinou roční, kontroly odečtů se dnes tak neobejdeme. Zatímco dříve jste ale museli být doma nebo jinde, kde jsou měřidla spotřeby, dnes tomu tak není. Tyto prvky se dají ovládat na dálku, protože se hodnoty sejmou například laserem. Stačí, když kontrolor stojí před domem, nemusí ani dovnitř. Modul vzdáleného odpočtu elektroměrů pak ukáže, jaká je spotřeba energie. Vy nemusíte utíkat z práce domů, ani se nijak omezovat.

Modul vzdáleného odpočtu vodoměrů

Tyto systémy mají však ještě jedno plus. Pokud máte modul vzdáleného odpočtu vodoměrů, který se dá sledovat na dálku, může tento systém prakticky ihned ukázat na nějaké výchylky. To může být například únik vody, kdy se projeví rychlá spotřeba. Pokud máte zájem o instalaci, oslovte firmu EL-MIK, která funguje již od roku 1994. Posytuje služby nejen soukromníkům, ale i městům (výbava v podobě rozhlasových systémů, ozvučení, zabezpečení atd.). Na míru vám tak vytvoří zařízení, které si budete přát.