Na optimalizaci daní není nikdy pozdě

Daňové povinnosti se nevyhne žádný podnikatel. Daně ale lze optimalizovat, a to různými metodami. Jak na to?

Co je daňová optimalizace

Daňová optimalizace představuje způsoby, jak si snížit daňovou zátěž. A to vždy, pozor, výlučně legální cestou. Metody daňové optimalizace žádným způsobem neporušují zákon.

Ostatně správci daně s tímto jednáním počítají. Stát tedy má možnost subjekty směrovat požadovaným směrem a splnit takto alokační funkci daně.

Snížení daňového základu

Daň z příjmu se vypočítává z tzv. daňového základu, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Vyšší výdaje tak vedou k nižšímu daňovému základu, ze kterého lze následně vypočítat adekvátně nižší daň.

Musíme ovšem rozlišit, zda daná položka základ daně může ovlivnit, či nikoli. V prvním případě hovoříme o tzv. daňově uznatelných nákladech. Daňově uznatelný je tak například nákup materiálu a zboží nebo reklamní a propagační předměty, tedy typické provozní výdaje.

Naopak pořizování majetku nebo náklady na reprezentaci firmy k daňově uznatelným výdajům nepatří.

Využití paušální daně

Některým podnikatelům se také může vyplatit uplatnit si daně formou tzv. paušálu. To znamená, že v jediné záloze je zahrnuta daň, důchodové i zdravotní pojištění. To vede především k úbytku administrativy.

V mnoha případech se může vyplatit více než vedení daňové evidence a kalkulování skutečných výdajů. Prakticky lze říci, že pro většinu drobných živnostníků paušální režim výhodnější je.

Navíc je potřeba zohlednit i skutečnost, že v paušální dani je zahrnuto vyšší sociální pojištění. Byť částka není výrazně vyšší, lze doporučit tuto alternativu ke zvážení z hlediska pozdějšího čerpání důchodu.

Slevy na dani

Slevy na dani jsou zakotveny v zákoně o dani z příjmu. Týkat se mohou fyzických i právnických osob. Pro obě tyto skupiny tak v současné době existují slevy ve formě:

  • zaměstnávání zdravotně postižených
  • pohledávky do 1 500 Kč nevymožené v exekuci
  • investiční pobídky

Fyzických osob se týkají osobní slevy na dani a daňové zvýhodnění z titulu vyživovaných dětí.

Využití offshore společností

Další možností je využívání tzv. offshore společnosti. Což jsou v nejširším slova smyslu takové společnosti, které vznikly v zemích, kde jsou mimořádně výhodné daňové podmínky. Takové státy se někdy také označují jako daňové ráje.

Taková společnost má v dotčené zemi pouze své sídlo, reálně však podniká jinde. Právě daňová politika některých destinací umožňuje podnikatelům platit zpravidla pouze paušální daňové poplatky. Daň z příjmu je v těchto lokacích většinou v jednotkách procent, neexistují zde daně dědické a darovací.

Daňové ráje poskytují i další přednosti, jako je například maximální anonymita ohledně informací o majitelích firmy, minimální zásahy ze strany úřadu i snížená byrokracie vlivem velmi malého množství zákonných povinností. Offshore firmy například vesměs musejí vést účetnictví, nicméně v některých jurisdikcích není povinnost je předkládat.

I zde ovšem je nutné si uvědomit, že offshore společnost není vhodná pro všechny. Pokud člověk má své zákazníky pouze v České republice a operuje pouze zde, není zde prostor pro využití offshore společnosti. V dalších případech je potřeba si promyslet a probrat svůj záměr s odborníky na zahraniční společnosti.