Každý člověk je odpovědný za své jednání, takže pokud způsobí někomu škodu, je za její následky zodpovědný. Člověk nemusí být žádný nešika, ale každý může mít občas „svůj den blbec“. Na případné újmy se proto vyplatí uzavřít pojištění.

Pojištění na blbost kryje škody v běžném občanském životě

Pojištění odpovědnosti za škodu se lidově přezdívá „pojistka na blbost“. Kryje škody, které způsobíte buď samy, nebo vaše děti či váš domácí mazlíček. Například prasklý přívod k pračce vytopí sousedy, vaše dítě rozbije míčem cizí okno, nebo váš pes na někoho skočí a zašpiní mu oblečení. Jedná se tedy o běžné životní situace, které nelze předvídat. K této pojistce můžete ještě uzavřít doplněk na pojištění škody, kterou způsobíte svému zaměstnavateli například na firemním vozidle, nebo poškozením stroje apd. Vhodné je to také, pokud máte jako zaměstnanec hmotnou odpovědnost za svěřené věci nebo za pokladní zůstatek.

Zvažujte rizika

Při výběru pojistky zvažte, jaké riziko je pro vás důležité, neboť každá smlouva vymezuje rozdílně rozsah své působnosti i situace, kde se neuplatní. Způsobíte-li škodu a budete požadovat pojistné plnění, je vaší povinností spolupracovat na vyšetřování pojistné události.

Pojištění právní ochrany

Jedná se o trochu jiný typ pojištění, které člověka neochrání ani tak v případech, kdy něco způsobí, ale spíše v situacích, kdy se viník zdráhá něco platit bez soudního rozhodnutí, nebo se snaží vinu neprávem svalit na vás. Bývá to například při vyšetřování dopravních nehod, kdy se z poškozeného snadno stane viník. Každý si pak nemůže dovolit zaplatit nejlepšího advokáta pro případný soudní spor.

Z pojištění právní odpovědnosti pojišťovna platí své nebo externí právníky, znalecké posudky a zmírňuje riziko vzniklých nákladů tím, že hradí poplatky a náklady řízení. I v těchto případech platí, že se lze pojistit proti nejrůznějším rizikům a podle toho pak vybírat patřičný produkt.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Related Posts