Vydělávejte na zelené aneb Ekologické smýšlení může přinést zisk i vám

Ekologie hýbe světem. Ochrana životního prostředí je ústředním tématem na celosvětové úrovni. Snižování emisí, skleníkových plynů, úspory energií, likvidace odpadů… To je jen hrstka toho, co se řeší. A proto i spousta firem hledá nejrůznější cesty, jak přispět k ochraně světa kolem nás. Napadlo vás však někdy, že byste mohli na tomto smýšlení podniků vydělat? Prozradíme vám, jak je to možné, a odhalíme vám záměr společnosti Uniprospe.eu.

Podnikání založené na investicích

Ať už jste někdy podnikali, nebo jste celoživotními zaměstnanci, je vám určitě jasné, že vybudovat fungující podnik s inovativním zaměřením není nic jednoduchého. A to ani finančně. Proto si malé i velké firmy musí většinou půjčovat, aby mohly svůj záměr zrealizovat. Stále častěji se však místo bankovního financování rozhodují pro dluhopisy. Důvod je jednoduchý – je to pro ně jednodušší, protože si potřebný kapitál pro růst společnosti půjčí přímo od investorů, bez zbytečných a zdlouhavých schvalovacích koleček. Tyto firmy tak vydají dluhopisy, o kterých můžeme hovořit také jako o druhu cenného papíru, který má určitou nominální hodnotu, předem stanovenou lhůtu splatnosti a jasně definovaný zisk. Může být dlouhodobý – například 10 let i více, nebo krátkodobý se splatností za dva, tři roky. Krátkodobé dluhopisy bývají zpravidla výhodnější, protože peníze investora nejsou vázané tak dlouhou dobu a po vyplacení zisku a splacení vkladu mohou být ihned znovu investovány. A navíc mají dluhopisy velkou výhodu – jedná se o výhodný obchod pro obě strany.

Investice s Uniprospe.eu otevírá nové možnosti

V České republice působí řada firem, které jdou cestou dluhopisů. Těch ekologicky smýšlejících však zase tak velké množství není. Jednou úspěšnou eko společností je již zmíněné Uniprospe.eu. Tato firma podniká v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na likvidaci ojetých pneumatik. Díky procesu zvanému pyrolýza získává z odpadu olej, plyn a uhlík. Tyto suroviny jsou pak zpětně využity v cementárnách v České a Slovenské republice. Aby mohlo Uniprospe.eu svůj byznys dále rozvíjet, potřebuje na financování technologií na ekologickou recyklaci pneumatik další prostředky, které se rozhodla získat právě z krátkodobých dluhopisů. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 30 000 Kč, pevný úrok 9,5 % je vyplácen pololetně a splatnost vložené investice je taktéž pevně daná.

Investice s Uniprospe.eu tak přináší skvělou příležitost, jak zhodnotit finance a ještě podpořit ekologické smýšlení a ochranu životního prostředí. Benefitů tak získáte hned několik.