Novela zákona odstartovala zemětřesení na půjčkovém trhu

Prvního prosince minulého roku začala v České republice platit novela Zákona o spotřebitelském úvěru (č. 257/2016 Sb.), která s sebou přinesla spoustu více či méně zajímavých změn, které mají v první řadě chránit spotřebitele před tzv. půjčkovými predátory.

Tito novodobí predátoři totiž parazitovali na bezútěšné situaci žadatele a většina jejich příjmů plynula z vysokých sankcí a poplatků. Jak vypadá trh s půjčkami nyní a co se na něm změnilo? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek, budou součástí následujících řádků.

People giving eachother money.

Přísné podmínky a snížení počtu subjektů

Před uvedením novely zákona působilo na našem trhu asi 50 000 subjektů, které nabízely nebo zprostředkovávaly nejrůznější druhy půjček. K dnešnímu dni jich je asi polovina. Někteří z nich navíc ještě stále fungují v tzv. přechodném období. Proto můžeme očekávat, že i tento počet se do konce příštího roku sníží. Nově totiž musí poskytovatelé a zprostředkovatelé splňovat následující podmínky:

  • Složit minimální kapitál ve výši min. 20 000 000 Kč
  • Vlastnit oprávnění (licenci) k poskytování půjček vydanou ČNB
  • Doložit alespoň středoškolské vzdělání ukončené maturitou
  • Složit zkoušku z odborných znalostí

Podmínek je samozřejmě mnohem víc, výše vyjmenované jsou však ty, které zásadním způsobem přispěly k redukci počtu subjektů na půjčkovém trhu.

Bez peněz pro půjčku nelez

Přísnější podmínky ale platí také pro samotné spotřebitele. Zákon totiž nově ukládá věřiteli povinnost důkladně prověřit bonitu žadatele a jeho příjem. Pokud by tak neučinil a půjčku i přesto poskytnul, může být uzavřený úvěr prohlášen za neplatný. Proto došlo také k přeměně portfolia poskytovaných půjček.

Třeba takové půjčky bez doložení příjmu sice slibují finanční rezervy i osobám, které nemohou příjem doložit, v žádném případě to ale neznamená, že by žadatel o půjčku žádný příjem nemusel mít. Výhodou v tomto případě je, že věřitel nepožaduje doložení příjmu od zaměstnavatele a příjem ověřuje skrze své vlastní databáze.

Jestliže žadatel o půjčku žádný pravidelný a doložitelný příjem nemá, žádost mu bude z pochopitelných důvodů zamítnuta. Na druhou stranu je tento typ půjček velmi rychlý a žadatel je oproštěn veškerého papírování a zdlouhavé byrokracie. Obvykle také stačí o půjčku zažádat pěkně z pohodlí domova skrze online formulář, po jehož schválení jsou peníze připsány na bankovní účet žadatele.

Někteří nepoctivci hledají skulinky

Obdobný zákon platí už téměř dva roky také u našich slovenských sousedů. A i zde se objevují první nepoctivci, kteří se jej snaží všemožnými způsoby obejít. Podobná situace je však také u nás. Někteří nepoctivci zákon obcházejí půjčkami, které poskytnou pouze osobám s platným živnostenským oprávněním, na které se už ale zákonná ochrana nevztahuje. Pokud vás tedy věřitel nutí k založení živnostenského oprávnění, bez kterého vám půjčku neschválí, raději se poohlédněte po jiném.